Isolatie & PBM

Doelgroep: Generiek

Titel: Isolation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in cohorted wards or single-patient rooms? Advantages and disadvantages.

Auteurs: van Dijk MD, van Netten D, Severin JA, van Beeck EF, Vos MC.

Jaar van publicatie: 2021

Journal: Journal of Infection Control & Hospital Epidemiology

Aim: Onderzoeken of een cohort of isolatie in eenpersoonskamers, het verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan verminderen. Daarnaast highlight deze studie de voor- en nadelen van een cohort en van isolatie in een eenpersoonskamer met gesloten deur.

Resultaat: Bij isolatie in een éénpersoonskamer met gesloten deur, worden er gemiddeld 6 sets persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt voor één patiënt in drie uur. Dit laat zien dat wanneer er in een cohort minder dan 6 sets PBM worden gebruikt, per patiënt, per 3 uur, het ziekenhuis PBM bespaard in vergelijking met isolatie in een eenpersoonskamer met gesloten deur.

Conclusie: Alvorens een zorginstelling kiest om patiënten in eenpersoonskamers met gesloten deur te verplegen of een cohort in te richten, is het belangrijk om te kijken naar het verwachte verbruik van PBM en naar de specifieke voor- en nadelen voor beide situaties.

DOI: 10.1017/ice.2020.1425

 

Doelgroep: V&V

Titel: Challenges and strategies for prevention of multidrug-resistant organism transmission in nursing homes

Auteurs: Dumyati G, Stone ND, Nace DA, Crnich CJ, Jump RLP

Jaar van publicatie: 2017

Journal: Current infectious disease reports

Aim: Het bespreken van uitdagingen en mogelijke oplossingen aandragen voor een succesvolle implementatie van infectiepreventie maatregelen in verpleeghuizen.

Resultaat: Veel van de BRMO infectiepreventie uitdagingen zijn ontstaan door een gebrek aan kennis en middelen in verpleeghuizen. Verder worden er oplossingen aangedragen voor de vier belangrijkste uitdagingen in verpleeghuizen. Deze uitdagingen zijn: 1. Gebrek aan wetenschappelijk literatuur specifiek voor verpleeghuizen, 2. Geen in-huis laboratorium en radiologie diensten, 3. Niet de middelen hebben om personeel of training specifiek in te zetten op infectiepreventie en 4. De visie van verplegend personeel op de invloed van isolatie maatregelen op het welzijn van bewoners.

Conclusie: Er wordt aangeraden om meer te focussen op mogelijke risicofactoren van een bewoner die de kans op het krijgen of verspreiden van een BRMO vergroten (bijv. door het hebben van een katheter) dan voornamelijk te focussen op het verkrijgen van meer informatie over een BRMO op het moment dat een bewoner al besmet is.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11908-017-0576-7

 

Doelgroep: V&V

Titel: Healthcare-associated pathogens and nursing home policies and practices: results from a national survey

Auteurs: Ye Z, Mukamel DB, Huang SS, Li Y, Temkin-Greener H

Jaar van publicatie: 2015

Journal: Journal of infection control & hospital epidemiology

Aim: Onderzoek doen naar de prevalentie van zorggerelateerde ziekteverwekkers (MRSA, ESBL en C. difficile) en naar het infectiepreventiebeleid en de uitvoering hiervan in verpleeghuizen. Specifieke punten van infectiepreventiebeleid waar naar gekeken werd waren: 1. Tijd voor infectiepreventie taken, 2. Opname- en screeningsbeleid, 3. Isolatiemaatregelen, 4. Dekolonisatie, 5. Schoonmaak en desinfectie.

Resultaat: 96,4% van de verpleeghuizen voert geen screening uit bij opname, omdat het niet wettelijk verplicht is en omdat zij het zorgaanbod ook niet zouden veranderen op basis van de uitkomst. Er is een grote variëteit in isolatiemaatregelen, maar handschoenen worden veel gebruikt. De meeste verpleeghuizen dekoloniseren dragers van MRSA niet (75.1%). 59.3% van de verpleeghuizen geeft aan kamers waar een patiënt met contact isolatie heeft gelegen uitgebreid schoon te maken, ondanks dat daar geen richtlijnen over zijn.

Conclusie: Verpleeghuizen zijn bereid om infectiepreventie beleid te volgen, maar alleen als het geen substantiële financiële kosten met zich mee brengt op het gebied van personeel of infrastructuur. Meer onderzoek is nodig om beter inzichtelijk te krijgen welke infectiepreventie maatregelen effectief zijn, maar tegelijkertijd ook de huiselijke sfeer behouden in een verpleeghuis. Deze combinatie is van cruciaal belang om de naleving van een infectiepreventiebeleid te verhogen.

DOI: 10.1017/ice.2015.59

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam