Uitbraak management

Doelgroep: Ziekenhuis, GGD, V&V, Thuiszorg, Huisartsen

Titel: Collaborative emergency preparedness and response to cross-institutional outbreaks of multidrug-resistant organisms: a scenario-based approach in two regions of the Netherlands.

Auteurs: de Vries M, Kenis P, Kraaij-Dirkzwager M, Ruitenberg EJ, Raab J, et al.

Jaar van publicatie: 2019 

Journal: BMC Public Health

Aim: Onderzoek doen naar in hoeverre verschillende zorginstellingen en actoren gereed zijn voor een denkbeeldige BRMO uitbraak, waarbij gekeken wordt naar de procedures waarmee het best ingespeeld kan worden op een BRMO uitbraak tussen meerdere zorginstellingen tegelijkertijd.

Resultaat: Het blijkt dat redelijk duidelijk is wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van betrokken zorgprofessionals gedurende een gezamenlijke uitbraak. Bepaalde centrale actoren binnen de regio spelen een sleutelrol in de regionale samenwerking tijdens een denkbeeldige uitbraak.

Conclusie: Een governance structuur wordt aangeraden waar verschillende zorginstellingen betrokken zijn om paraat te zijn voor toekomstige uitbraken waar meerdere zorginstellingen bij betrokken zijn.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-018-6376-7

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam