Aanpak an­tibioticaresis­tentie en infectiepreventie Zuidwest-Nederland

Wij zijn het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland en noemen onszelf het IP & ABR Zorgnetwerk ZWN. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Dit doen wij naast meten, goed voorschrijven, ook door samenwerken, van elkaar leren en inspireren op het gebied van infectiepreventie. Wij verbinden de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met elkaar. Met 2,1 miljoen inwoners zijn we een complex, omvangrijk, mooi en uitdagend zorgnetwerk.

Onze activiteiten

Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen.

Lees verder

Antimicrobial Stewardship

Vanuit het zorgnetwerk stimuleren we antimicrobial stewardship van 0e tot 3e lijn.

Lees verder

Project Goed Gebruik Handschoenen

In het dagelijks werk van onze regionale ketenpartners worden te vaak handschoenen gebruikt, óók in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in de plaats van handhygiëne. Op 5 maart 2021 is daarom het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & ABR Zuidwest Nederland.

Lees verder

Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor het actieplan beheersing risico’s.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen en ook naar de thuissituatie (thuiszorg, huisarts) goed en tijdige informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO. Op die manier kan de ontvangende zorgverlener tijdig de juiste (isolatie)maatregelen nemen en zo helpen we de transmissie van BRMO tegengaan. Helaas gaat dit nog niet altijd op de juiste manier en daarom heeft VWS aan de AMR-zorgnetwerken opdracht gegeven deze overdracht te verbeteren.

Lees verder

Werkgroep MBO/HBO

De werkgroep MBO/HBO is actief van start gegaan in de regio met netwerksamenwerking. Alle MBO/HBO-instellingen zijn in contact met ons. De werkgroep biedt gastlessen, teach the teacher lessen en quickscans voor praktijklokalen aan.

Lees verder

MAIL: regionaal uniforme BRMO-informatie

Het doel van het MAIL-project is om de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vanuit de verschillende zorginstellingen in onze regio naar patiënten op één lijn te krijgen. Daarbij is het belangrijk om dat op een zodanige manier te doen dat de informatie begrijpelijk is voor álle patiënten, ook laaggeletterden.

Lees verder

Overige projecten

Binnen het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen ook de volgende projecten:

• MUIZ
• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR

Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk ZWN. Mijn e-mailadres mag alleen gebruik worden voor het verzenden van deze nieuwsbrief.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam