0-meting vragenlijst Schone Handen Helpen - bestuur & management

Welkom bij het project Schone Handen Helpen!

Welkom bij het project Schone Handen Helpen! Om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie van uw organisatie en de deelnemende locatie verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over het juist toepassen van het handhygiëne beleid in de praktijk. Er is ook een vragenlijst voor de medewerkers van de deelnemende locatie. De resultaten geven een beeld van de uitgangssituatie en op basis daarvan wordt een advies voor de locatie opgesteld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bedankt voor uw medewerking!
Wat is uw functie binnen deze organisatie?(Vereist)

Onderstaande vragen gaan over het handhygiëne beleid binnen uw organisatie.

1. Hoe beoordeelt u de mate waarin uw organisatie medewerkers stimuleert in de praktijk juist toepassen van het handhygiëne beleid?(Vereist)
3. Is er een protocol voor handhygiëne?(Vereist)
4. Is er binnen uw organisatie een contact persoon infectiepreventie (CIP)/ kwaliteitsverpleegkundige/aandachtsvelder aanwezig met als focus handhygiëne?(Vereist)
Indien ja, weten medewerkers deze persoon te vinden als zij vragen hebben over handhygiëne?
5. Bent u bekend met de Handsome methode en de vier momenten van handhygiëne; “Kamer in, Kamer uit, Voor schoon, Na vies”?(Vereist)
Indien ja, wordt deze methode toegepast binnen de organisatie?

De volgende vragen gaat over de deelnemende locatie van uw organisatie aan het project Schone Handen Helpen.

6. Hoe schat u de naleving van handhygiëne in onder de (zorg)medewerkers op de deelnemende locatie?(Vereist)
7. Worden er of binnen de deelnemende locaties periodiek interne of externe audits uitgevoerd waarin handhygiëne wordt gemeten?(Vereist)
8. Indien er interne en/of externe audits op handhygiëne worden uitgevoerd, hoe vaak vindt dit dan plaats?:(Vereist)

9. Heeft de locatie een hygiënecommissie/infectiecommissie waarin deze resultaten worden besproken?(Vereist)
10. Is er naar aanleiding van de laatste audit een verbetercyclus opgestart?(Vereist)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam