Aanvullende vragen Workshop 2 Blijvend gedrag veranderen op het gebied van infectiepreventie is moeilijker dan je denkt, maar er zijn kansen!

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam