Aanvullende vragen Workshop 2 Blijvend gedrag veranderen op het gebied van infectiepreventie is moeilijker dan je denkt, maar er zijn kansen!

Aanvullende vragen Workshop 2 Blijvend gedrag veranderen op het gebied van infectiepreventie is moeilijker dan je denkt, maar er zijn kansen!

  • We vragen uw naam en uw organisatie om de workshopindeling en voorbereiding optimaal te kunnen regelen.
  • Bijvoorbeeld aanspreekcultuur, wisselende formatie, etc.
  • Denk hierbij aan: vergaren van informatie over het positief beïnvloeden van gedrag, manieren om een open aanspreekcultuur te creëren, facilitaire oplossingen/tips om handhygiëne en gedrag positief te beÏnvloeden etc.)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam