Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Lees hier meer over MUIZ.


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam