BRMO-praktijkoverleg

Het regionaal BRMO-praktijkoverleg maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier actuele ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn door BRMO te bespreken.

Om adequaat te kunnen reageren op infectieuze bedreigingen én om deze in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat kennis wordt gedeeld tussen zorgprofessionals en experts op het gebied van uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Binnen het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland is hiervoor het BRMO-praktijkoverleg in het leven geroepen.

Het regionaal BRMO-praktijkoverleg maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier actuele ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn  door BRMO te bespreken. Dit gebeurt tijdens een  gesprek tussen een vaste groep van multidisciplinaire experts en zorgprofessionals, dat eens in de zes tot acht weken plaatsvindt.

Meer informatie vindt u in onze Factsheet


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam