Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio. We werken hierbij zowel aan eenheid in detectie van BRMO alswel aan het verbeteren en uniformeren van de (digitale) informatieoverdracht in de zorgketen.

Op dit moment zijn we aan de slag met een Werkgroep Transmurale Werkafspraken vanuit / voor het IP & ABR-zorgwetwerk Zuidwest Nederland.

Ons doel is om samen met de keten van zorgaanbieders in Zuidwest Nederland te komen tot goed werkende transmurale werkafspraken, waarmee we de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro Organismen een halt willen toeroepen. Hiermee werken we aan het optimaliseren van de communicatie en informatievoorziening tussen laboratoria, ziekenhuizen, zorgorganisaties in de langdurige zorg, eerstelijnszorg en de GGD’en.

Om dat te bereiken willen we in ieder geval afstemmen over / eenheid zoeken in:

  1. Detectie van BRMO door laboratoria
  2. Adequate informatieoverdracht als patiënten met een BRMO worden verplaatst naar andere instellingen of naar huis (al dan niet met thuiszorg). Dit inclusief een goede duiding wie welke rol moet vervullen zoals:

  – (Isolatie)maatregelen in instellingen bij patiënten met een BRMO
  – Borgen van informatievoorziening aan de volgende behandelaar en aan de patiënt zelf

  Dit zal leiden tot richtlijnen en handzame werkdocumenten. Maar wat minstens zo belangrijk is: we willen bereiken dat er een sterker netwerk gaat ontstaan. Want als je elkaar kent, weet je elkaar sneller te vinden om een concreet BRMO-vraagstuk (inclusief de overdracht van patiënten) af te stemmen.

  De werkgroep Transmurale Werkafspraken bestaat uit de volgende personen:
  • Overall projectleider (Erika Kuilder, GGD ZHZ)
  • Trekkers lab-gedeelte: artsen-microbioloog (Greet Vos – Erasmus MC, en Tjaco Ossewaarde – Maasstad ziekenhuis)
  • deskundigen infectiepreventie ziekenhuizen (Nelleke Visser – Albert Schweitzer ziekenhuis, Marina van As – Franciscus Gasthuis & Vlietland),
  • deskundige infectiepreventie VVT sector (Charlotte Vlasveld – Tensen en Nolte Infectiepreventie),
  • VVT manager (Nicole Vooijs – Careyn),
  • medisch manager ambulancedienst (Frits Weijschede – RAV ZHZ)
  • transferverpleegkundige (Ine van Moolenbroek – ADRZ)
  • secretaris (Marion van Kooten, Traumacentrum ZWN)
  • kwartiermaker zorgnetwerk ZWN (Janet Vos – Traumacentrum ZWN)

  Wil je een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Bel of mail dan naar Erika Kuilder:

  078-7703317 of e.kuilder@ggdzhz.nl


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam