31 mei 2022: Het Belang van Handhygiëne in de Thuiszorg

31 mei 2022

Live-scholing in Regio Zuid-Holland Zuid
Dinsdag 31 mei 2022

Doe jij mee? 

De COVID-19 pandemie heeft ons het belang van infectiepreventie laten inzien. Als thuiszorgmedewerker speel je een belangrijke rol in de zorgketen. Je levert verschillende vormen van zorg in de thuissituatie van kwetsbaren. In de praktijk kan het soms lastig zijn om de aanbevolen maatregelen op de juiste manier uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: handen wassen, desinfecteren en het gebruik van handschoenen. Door de juiste handelingen kan jij de kans op de verspreiding van ziekmakende micro-organismen verkleinen. 

Het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie (IP & ABR) en GGD Zuid-Holland Zuid bieden jou als thuiszorgmedewerker een gratis interactieve scholing aan. De scholing behandelt de theorie op het gebied van handhygiëne, handschoengebruik en PBM. We zullen ook praktische handvatten delen en oefenen. Het doel is om jou te ondersteunen bij de correcte uitvoering van de juiste handelingen. Op die manier kunnen we gezamenlijk bijdragen aan infectiepreventie binnen de thuiszorg. Daarmee beperken we niet alleen het ontstaan van infectieziekten veroorzaakt door bacteriën, maar zal ook het gebruik van antibiotica afnemen. Als zorgprofessional kan jij bijdragen om de opmars aan antibioticaresistente bacteriën terug te dringen.  

Wat leer je? 

De onderwerpen handhygiëne, handschoenengebruik en PBM staan centraal in deze bijeenkomst. Je krijgt voldoende theoretische informatie om de nut en noodzaak van de richtlijnen te begrijpen. Daarnaast gaan we oefenen en bieden we jullie handvatten om de theorie in de dagelijkse praktijk toe te passen. Met jouw opgedane kennis ben je in staat je collega’s op de werkvloer mee te nemen in een goede hygiënische werkwijze. Ook is er tijdens de scholing voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundige infectiepreventie en de arts Maatschappij & Gezondheid, en met elkaar te overleggen over bijzondere situaties waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. 

Wanneer? 

Dinsdag 31 mei 2022

Tijd: 14:30-16:30

Locatie: GGD ZHZ Dordrecht

Programma: volgt

Meld je aan voor 25 mei a.s. Dat kan onderaan deze pagina. Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij! De live-scholing gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen.

Voorafgaand aan de scholing volg je de onderstaande E-learning modules

Druk op de onderstaande links om toegang te krijgen tot de modules.

Deelname aan de scholing en E-learning is gratis.
Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN.

We kijken uit naar je komst!

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar: infectiepreventie@ggdzhz.nl

Aanmelden 31 mei 2022: Het belang van handhygiëne in de thuiszorg in Dordrecht

Naam(Vereist)
Accreditatie
< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam