5 oktober: Effectief communiceren met migranten over antibiotica

5 oktober 2021

Deze geaccrediteerde training voor huisartsen bestaat uit een e-learning, avondtraining en eenvoudig patiëntmateriaal. De training is onderdeel van een gerandomiseerde studie en wordt uitgevoerd in het kader van het PARCA-project (Prescriptions of Antibiotics in pRimary CAre).

Via o.a. filmpjes en oefenen met een trainingsacteur willen we de communicatie verbeteren tussen huisartsen en hun patiënten met een migratieachtergrond en / of beperkte gezondheidsvaardigheden. Zo hopen we het aantal onterecht voorgeschreven antibiotica te verminderen. De training vindt plaats in Rotterdam op 5 oktober 2021 van 17.30 tot 21.00 uur, een warme maaltijd is inbegrepen. Deelname is kosteloos en aanmelden kan als individu of als praktijk.

Meer informatie is te vinden via www.ggdrotterdamrijnmond.nl/parca. Voor aanmelding of vragen mail naar parcabco@rotterdam.nl.

De studie is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos.

 

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam