CIP bijeenkomst

5 november 2021
Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland werkt aan het opzetten van een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. Met name binnen de intramurale langdurige zorg is nog niet altijd standaard een deskundige infectiepreventie aanwezig binnen zorginstellingen. Vaak zijn er wel Contactpersonen Infectie Preventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben. We starten met een netwerk voor de CIP-ers die werkzaam zijn binnen de langdurige zorg. Contactpersonen Infectie Preventie is één van de functiebeschrijvingen die in dit kader gebruikt worden: ook Hygiëne Kwaliteit Medewerkers (HKM) of aandachtsvelders infectiepreventie zijn van harte welkom in het CIP netwerk.

De eerste bijeenkomsten staan gepland op 5 november 2021 in Rotterdam of op 23 november 2021 in Dordrecht. Geef je op via onderstaande formulieren:
Deelnemen CIP-startbijeenkomst Rotterdam 5 november 2021 Hilton Hotel
Of
Deelnemen CIP-startbijeenkomst Dordrecht 23 november 2021 Van Der Valk Hotel
< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam