RODIN webinar

11 oktober 2021

Save the date: Maandag 11 oktober om 19.30 uur organiseert het RODIN bestuur in samenwerking met het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie een webinar over de huidige stand van zaken met betrekking tot COVID-19 varianten en vaccins. Daarnaast zal een blik worden geworpen op de winterperiode en wordt per zorgsector stilgestaan bij de voorbereidingen betreffende infectiepreventie. Ook schenken we aandacht aan het Pandemic Preparedness Center dat recentelijk geopend is in Rotterdam.

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam