1 juni: Thema-avond antibiotic stewardship in ziekenhuizen Zuidwest Nederland

1 juni 2021

Op dinsdag 1 juni organiseren we een thema-avond over stewardship in de ziekenhuizen. De bijeenkomst vindt van 20.00 uur tot 21.30 uur digitaal plaats via Zoom. Doelgroep van deze themabijeenkomst zijn leden van de A-teams van de ziekenhuizen in de regio, internist-allergologen, internist-infectiologen, artsen-microbioloog, artsen in opleiding en overige belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het thema stewardship en belangstellenden voor het thema onterechte allergie-registraties.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • A-teams in ziekenhuizen: we houden een korte behoeftepeiling: hoe kunnen we regionaal ervaringen uitwisselen en van elkaar leren?
  • Intraveneuze antibiotica thuis (OPAT): tijdens de bijeenkomst zullen de ervaringen gedeeld worden van twee voorbeeldprojecten. Vervolgens houden we een (korte) peiling of en waar behoefte is aan regionale samenwerking op dit terrein.

Daarna gaan we een vraagstuk verder uitdiepen, namelijk de onterechte allergie-registraties. Er komt steeds meer aandacht voor de risico’s hiervan, maar gelukkig zijn er ook verbetertools. Daarnaast zijn er ontwikkelingen richting een verbeterde ICT-infrastructuur, we nemen u graag mee in de plannen.

De sprekers zijn:

  • Maurits van Maaren, internist allergoloog-immunoloog Erasmus MC. Maurits van Maaren heeft voor de collega’s in het Erasmus MC een schema ontwikkeld waarbij aan de hand van klinische gegevens bepaald kan worden of  bij registratie van een allergie een alternatief beta-lactam antibiotica of uit dezelfde groep of een andere groep beta-lactam antibiotica veilig geadviseerd kan worden zonder aanvullende testen. Hij zal dit inhoudelijk toelichten. Daarnaast is hij betrokken bij ontwikkeling om een nieuwe allergie en bijwerkingen registratie te ontwikkelen voor Hix (Chipsoft). Hij geeft een blik in de toekomst als het gaat om deze ontwikkelingen.
  • Merel Lambregts, internist-infectioloog LUMC. Merel Lambregts is actief in het collega-zorgnetwerk Holland West. Hier is ze projectleider van een project verbetering onterechte allergie-registraties. Binnen dit project zijn praktische hulpmiddelen ontwikkeld om onterechte allergie-registraties te verbeteren. Bijvoorbeeld een e-learning, een blended learning en een zakkaartje triage registraties. Merel geeft een toelichting op het project en de resultaten zodat de deelnemers er hun voordeel mee kunnen doen.

Heeft u belangstelling om deze avond bij te wonen? Meld u dan alvast aan op abr.zwn@erasmusmc.nl, dan sturen wij u binnenkort meer informatie toe!

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam