CIP Netwerk intramurale zorg V&V

Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland gaat binnenkort de voorbereidingen starten voor het creeëren van een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. De doelgroep van dit CIP-netwerk zijn Contactpersonen Infectie Preventie, HKM-ers of aandachtsvelders infectiepreventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben.

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. We starten met een netwerk voor CIP-ers in de sector verpleging & verzorging die werkzaam zijn op intramurale locaties. Het netwerk komt twee a drie keer per jaar bij elkaar om op basis van thema’s kennis & informatie uit te wisselen en de deelnemers handvatten te bieden voor het dagelijks werk.

Indien er belangstelling is vanuit  intramurale V&V-organisaties binnen de regio, vernemen wij dat graag. Daarnaast zijn suggesties en tips voor specifieke informatiebehoefte  van de deelnemers zeer welkom. Wij horen ook graag waar CIP-ers graag kennis over willen uitwisselen, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken in de opstart van dit project. In onderstaand formulier kan belangstelling worden getoond. Wij zien uit naar de reacties!

Interesse Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) intramurale V&V

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam