Factsheet Schone Handen Helpen

Schone Handen Helpen

Het belang van goede infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen is sinds de corona pandemie nog duidelijker geworden. Geschat wordt dat jaarlijks 4,2 miljoen bewoners van Europese verpleeghuizen zorg gerelateerde infecties oplopen. Goede handhygiëne gaat de verspreiding van resistente micro-organismen tegen en vermindert zorg gerelateerde infecties. Maar het goed uitvoeren van handhygiëne blijft lastig. Omdat dit juist zo belangrijk is, start het IP & AMR Zorgnetwerk met het project Schone Handen Helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V).

Wat houdt Schone Handen Helpen in?

Het doel van dit project is om verpleeg- en verzorgingstehuizen inzicht te geven in de naleving van handhygiëne en hen tools en ondersteuning te bieden bij het bevorderen ervan. We bieden hiervoor interventies op maat aan.

Hoe doen we dit?

We starten met het uitvoeren van een 0-meting, waarmee we de uitgangsituatie van de locatie in kaart brengen. Deze 0-meting is door het IP & AMR Zorgnetwerk ontwikkeld. Hij bestaat uit twee vragenlijsten: een voor het management of bestuur van de organisatie, en een voor het zorgpersoneel van de locatie.

De resultaten van de 0-meting geven inzicht in de uitgangspositie qua aanpak, kennis en ondersteuning als het gaat om het juist toepassen van handhygiëne. Aan de hand van de uitgangspositie bepalen we in welke fase de locatie zit en stellen we passende interventies voor. Zie de bijlage voor meer informatie over de verschillende fases.

Wat kan je van ons verwachten?

Het zorgnetwerk brengt de uitgangspositie van de locatie in kaart via de 0-meting. Wij bieden de locatie een op maat gemaakte aanpak aan met interventies op het gebied van handhygiëne. Deze interventies bieden ondersteuning en tools om de locatie op weg te helpen met het bevorderen van de naleving van handhygiëneregels.

Er zijn experts beschikbaar om mee te denken en er is mogelijkheid voor het delen van kennis en ervaringen met andere deelnemende V&V-organisaties. Tijdens en ook na afloop van het project organiseert het zorgnetwerk bijeenkomsten over handhygiëne waar jullie ervaringen met andere organisaties kunnen uitwisselen. Het materiaal en de tools voor de interventies en de ondersteuning van inhoudelijke experts worden kosteloos geleverd door het IP & AMR zorgnetwerk.

Wat verwachten wij van jullie?

Als organisatie zorg je voor het uitzetten van de vragenlijsten voor de 0-meting onder het management en het zorgpersoneel van de locatie. Daarnaast zorg je als organisatie voor het implementeren van de interventies. Ons advies is om de verantwoordelijke voor infectiepreventie (bijvoorbeeld de deskundige infectie preventie) bij het project te betrekken. De tijdsinvestering kan per locatie en per interventie verschillen.

Meedoen aan het project

De aanpak van het project komt voort uit het eerdere project Handsome. De succesfactoren uit het project Handen uit de Mouwen (HUM), dat draait in de regionale ziekenhuizen, hebben we ook meegenomen in de projectaanpak.

Maximaal 16 locaties kunnen meedoen aan het project, met een maximum van 2 locaties per organisatie. De laatste plekken zijn nog beschikbaar!

Geïnteresseerd? Meld jouw locatie(s) hier aan
Of neem contact op via: 
abr.zwn@erasmusmc.nl

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam