Webinar Infectiepreventie; COVID-19 en verpleeghuiszorg; input vooraf

Vragen voor sprekers of panel webinar 14 juli 2020

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam