Inzameling gebruikte FFP1 en FFP2 maskers

Hier vindt u informatie over de inzameling van gebruikte FFP1 en FFP2 maskers

Met het oog op mogelijk hergebruik worden gebruikte FFP1 en FFP2 maskers centraal ingezameld. Volg bij het inzamelen de onderstaande instructies:

Bij een kamer met sluis
– Verzamel de gebruikte maskers in een sluis in één afvalzak (scheiden is niet nodig).
  Hang de zak in een blauwe smetton en hang hierboven de A4 voor een inzamelbak in een sluis.
– Bind de gevulde zak dicht (druk de zak niet aan!), doe deze in een tweede zak en bind deze ook dicht.
– Label de zak met de A4 voor de zak met gebruikte maskers.
– Zet de zak in het dichtstbijzijnde milieustation.
– Maak via het formulier ‘Aanvragen ophalen extra afval’ een melding aan om de zak te laten
  ophalen*.

Bij een kamer zonder sluis
– Verzamel de gebruikte maskers in één zak (scheiden is niet nodig) in een aflsluitbare bak. Voorzie 
  de bak van de A4 voor verzamelpunt maskers (omvouwen/afknippen waar nodig) om duidelijk te
  maken dat hierin alleen gebruikte maskers worden verzameld.
– Bind de gevulde zak dicht (druk de zak niet aan om !), doe deze in een tweede zak en bind deze ook
  dicht.
– Label de zak met de A4 voor de zak met gebruikte maskers.
– Zet de zak in het dichtstbijzijnde milieustation.
– Maak via het formulier ‘Aanvragen ophalen extra afval’ een melding aan om de zak te laten
  ophalen*.

* Kies op dit formulier voor de optie ‘anders’ en geef vervolgens in het daarvoor bestemde veld aan dat het om gebruikte maskers gaat.

Vragen?
Heeft u vragen over de inzameling van gebruikte maskers? Neem dan contact op met de Servicedesk Facilitaire Diensten via (010-70)44441.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam