Inzameling lege 500 ml handalcoholflessen en doppen

Hier vindt u informatie over de inzameling van lege 500 ml handalcoholflessen en doppen

Het Erasmus MC beschikt over een voorraad handalcohol in 1L flessen. Deze handalcohol wordt centraal overgeschonken in lege 500 ml flessen en vervolgens in deze flessen geleverd aan afdelingen die handalcohol bestellen. Afdelingen ontvangen dus geen 1L flessen, maar de reguliere 500 ml flessen.

Inzamelproces lege 500 ml flessen voor handalcohol

Om de handalcohol in de reguliere 500 ml flessen te kunnen blijven leveren aan afdelingen, worden lege 500 ml flessen voor handalcohol én de bijbehorende doppen ingezameld door facilitair zorgmedewerkers.

Heeft u geen facilitair zorgmedewerkers op uw afdeling en wilt u lege handalcoholflessen en doppen aanbieden? Volg dan de onderstaande instructie:

– Doe de lege 500 ml handalcoholflessen en doppen in een blauwe afvalzak.
– Voorzie de zak van de A4 voor zak met ingezamelde handalcoholflessen en doppen.
– Plaats de zak in het milieaustation op / bij uw afdeling.
– Vul het formulier ‘Aanvragen ophalen extra afval’ in, kies op dit formulier voor de optie ‘anders’ en
  geef vervolgens in het daarvoor bestemde veld aan dat het om lege handalcoholflessen en doppen
  gaat.

Het maakt niet uit of het om lege flessen voor bijv. manusept basic of sterillium gaat, alle lege 500 ml handalcoholflessen zijn welkom. Lege flessen voor handzeep hoeven NIET te worden verzameld.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam