ABR Zorgnetwerk ZWN in nieuwsbrief VWS

Geplaatst op: 21 maart 2018

In de meest recente nieuwsbrief Antibioticaresistentie van het Ministerie van VWS verschenen maar liefst twee artikelen over het ABR Zorgnetwerk in Zuidwest Nederland. Het eerste artikel ging over de kennis- en netwerkdag op 8 februari jl. Hier is verslag gedaan van de plenaire presentaties en daarnaast is een aantal bezoekers geïnterviewd. Lees het artikel hier.

Voor het tweede artikel is Erika Kuilder van de GGD Zuid-Holland Zuid geïnterviewd over de uitrol van het Meldpunt Uitbraken Zorginstellingen in de regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Lees dit artikel hier.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam