Actief bijdragen aan gerichte acties infectiepreventie

Geplaatst op: 8 oktober 2018

De dag voor afname voor het Puntprevalentie onderzoek (PPO) spreken we Nicoline van der Hagen, regiomanager Albrandswaard/Nissewaard bij Argos Zorggroep. Nicoline: ‘Naast mijn functie als regiomanager ben ik voorzitter van de stuurgroep Hygiëne & Infectiepreventie. In deze rol ben ik de hoofd contactpersoon voor het PPO binnen onze zorggroep. Infectiepreventie was de afgelopen jaren voor Argos Zorgroep een belangrijk aandachtspunt. Zo werken we al een jaar of tien samen met de deskundigen infectiepreventie van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis.’

Monitoren van risico’s

‘Het is belangrijk dat er zo min mogelijk antibiotica, oftewel geen onnodige antibiotica, wordt gebruikt en dat er landelijk meer betrokkenheid en bewustwording komt rondom resistente bacteriën. Daarnaast is het van belang om te blijven monitoren en te kijken hoe infectiepreventie zich verhoudt tot de buitenwereld. Een voorbeeld hiervan is hoe infecties zich verspreiden vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuislocatie. Voorheen werd er minder gemonitord op mogelijke overdracht en in het algemeen op infecties en resistente bacteriën.’

Compleet overzicht van dragerschap

‘Onze voornaamste reden om deel te nemen aan het PPO is dat we de beste kwaliteit van zorg willen leveren aan onze bewoners. Dankzij dit onderzoek krijgen we een completer beeld van de aanwezigheid van resistente bacteriën binnen de organisatie. Voorheen waren dit met name toevalstreffers. Onze deelname aan het PPO levert een completer overzicht op van dragerschap waardoor wij gerichter kunnen handelen en mogelijk een uitbraak kunnen voorkomen.’

Waardevolle informatie

Binnen Argos Zorggroep is een klein deel van de bewoners wilsbekwaam. Vandaar dat er over het algemeen toestemming nodig is van familie voor deelname aan het PPO. Dit vergt extra inspanning van de medewerkers binnen de organisatie. Nicoline: ‘Met het huidige personeelstekort is dit een uitdaging. Ik vind het belangrijk om het onderzoek goed voor te bereiden en onze medewerkers zo min mogelijk te belasten met het PPO. Tijdens het onderzoek krijgen we ondersteuning van Els Punt, PPO coördinator regio Zuidwest Nederland.’

‘De uitkomsten van het PPO zijn waardevol. Met onze deelname aan dit onderzoek kunnen we actief bijdragen aan gerichte acties voor infectiepreventie en daarnaast zorgen we voor een completer landelijk overzicht van resistente bacteriën binnen sector van verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT).’

 

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam