Afscheidsinterview Janet Vos

Geplaatst op: 29 april 2022

‘Hoe ik in 2017 ben begonnen?’, lacht Janet Vos als we haar vragen terug te blikken op haar 4,5 jaar bij IP- & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. ‘Er lag vanuit VWS een opdracht om per ROAZ-regio een regionaal zorgnetwerk op te zetten om resistentie van antibiotica tegen te gaan. Zo ben ik destijds binnengekomen, om als kwartiermaker de pilot van zo’n netwerk op poten te gaan zetten. Dat kwartiermakerschap is later, toen de zorgnetwerken zich hadden bewezen, omgezet naar de functie van netwerkmanager.’

Uitdaging

‘Grootste uitdaging bij dit soort jobs is dat mensen in het beoogde netwerk al een reguliere baan hebben. Wat ik, zeker in het begin, met name heb gedaan is geprobeerd mensen te motiveren en enthousiasmeren om met de inhoud aan de slag te gaan. Om met producten te komen, om met voorstellen te komen, om kennis te delen… dus het was echt heel erg een spin-in-het-web-functie. De grootste kunst was dan ook om te laten zien dat meedoen, deelnemen of zelfs actief in een werkgroep gaan zitten je uiteindelijk je juist helpt bij dat eigen werk. En dat het door dit gezamenlijk te doen je ook nog eens een slag vooruit kan helpen.’

Covid19: onvoorzien duwtje in de rug

‘We hebben denk ik wel ook een klein duwtje in de rug gekregen door Covid19,’ vervolgt Janet. ‘Tijdens de pandemie was er behoefte aan één regionaal infectiepreventiebeleid. Het hielp ontzettend dat we elkaar al kenden en er structuren waren die we ook digitaal op konden tuigen. Op dat moment hebben we ook de naam van het netwerk aangepast en ook meer nadruk gelegd op infectiepreventie. Bij de start van het netwerk was het slechts één van de thema’s in de opdracht aan het netwerk, maar de realiteit schudde dat flink op.’

Opstartperikelen

‘In 2017, bij het begin van het netwerk, leek het soms net alsof andere regio’s al veel meer hadden opgetuigd. Dat zij al inhoudelijk aan het praten waren met de juiste spelers in de regio, terwijl wij nog aan het opstarten waren. Bij ons moest heel duidelijk het onderlinge vertrouwen nog gevormd worden. Wat wil je ook: het is één van de grootste regio’s, met meerdere subregio’s waar nog lang niet altijd met elkaar samengewerkt werd. We moesten dus echt nog bruggen bouwen en mensen aan elkaar verbinden. Uiteindelijk hebben we die achterstand heel mooi ingehaald. Voor mij was het juist ook dat het iets in mij wakker maakte, dat we wel eens zouden laten zien dat het hier ook goed van de grond zou komen. En dat gebeurde haha.’

Trots

‘Het meest trots ben ik dat ik zoveel leuke, enthousiaste en geïnspireerde mensen heb ontmoet. Ik vond het heel mooi om te zien hoe bevlogen iedereen is en hoe fanatiek.  Er heerst een hele actieve vibe vind ik. Je bent ook maatschappelijk heel relevant natuurlijk. Als je infectiepreventie op de kaart wil zetten moet je wel voortdurend je meerwaarde laten zien, waarom het zo belangrijk is. En daarin kun je elkaar ook heel erg helpen. Dat gevoel hebben we goed weten te organiseren in de regio.

Daarnaast ben ik trots dat we tijdens Covid19 ons netwerk omhoog hebben kunnen houden in samenwerking met het ROAZ-crisisteam. Dat we heel goed elkaars verlengstuk hebben kunnen zijn en we in deze crisis onze meerwaarde hebben laten zien, we zo wendbaar waren en alles snel hebben kunnen digitaliseren. Zo herinner ik me natuurlijk de hoge kijkcijfers voor het webinar met het bestuur van RODIN (Regionaal Rotterdam Infectie ziekte centrum, red), de vele downloads van onze middelen en andere webinars over infectiepreventie in de Covid-periodes.  Of het project ‘Goed gebruik handschoenen’ waarbij we het onderwerp op een hele gedegen manier en voor meerdere sectoren tegelijkertijd hebben aangepakt. Bovendien is dat een voorbeeldproject  dat landelijk uniek is.  Als er iets is wat andere regio’s zouden moeten kopiëren, dan is dit er zeker een! ‘

Naar stichting Opzoomer Mee

En na het zorgnetwerk? ‘Van huis uit ben ik bestuurskundige, die toevallig de zorg in is gerold. Nu kwam de stichting Opzoomer Mee op mijn pad. Een organisatie in het sociale domein die in Rotterdam straat- en wijkactiviteiten ondersteunt om de eigen straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken. Ik ben heel enthousiast over de aanpak en visie van Opzoomer Mee en wil ik graag verder vorm aan geven in de rol van directeur-bestuurder. Je moet op een moment weggaan dat het goed voelt. De afgelopen 4,5 jaar hebben we als netwerk een hele grote professionaliseringslag doorgemaakt en daarmee kan ik het gevoelsmatig goed achter laten. Het netwerk staat goed, ik ben er trots op, tijd voor anderen om het over te pakken en het nog mooier te maken!’

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam