Bericht aan MUIZ gebruikers: meld Covid-19 in MUIZ

Geplaatst op: 28 april 2020

In deze nieuwsflits informeren wij u over de wijze waarop u het vóórkomen van Covid-19 in uw instelling, meldt in MUIZ. Daarnaast zult u de GGD ook altijd (laten) bellen om de melding door te geven. De melding in MUIZ vervangt dit dus niet. Wanneer meldt u Covid-19? U meldt al in MUIZ wanneer er bij één patiënt of werknemer het virus is vastgesteld. Er hoeft dus nog niet sprake te zijn van een bewezen transmissie naar een tweede patiënt of werknemer. Dit in tegenstelling tot de meeste andere meldingen van luchtweginfecties. Op deze wijze alerteren we de overige zorginstellingen in ons zorgnetwerk snel en optimaal.

Zie voor meer informatie en hoe te melden de onderstaande nieuwsflits.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam