Cartoon 3 van de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

Geplaatst op: 6 december 2018

We krijgen positieve reacties op het presenteren van de cartoons  van de cartoonserie uit het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van antibioticaresistentie’ in onze nieuwsbrief. Daarom in deze nieuwsbrief weer een nieuwe cartoon, in kerstsfeer nog wel, over een ethisch dilemma bij de zorg voor dragers van een BRMO; het omgaan met familieleden met een BRMO.

Je kunt de cartoon gebruiken als gespreksstarter voor een gesprek over dit soort ethische dilemma’s met je team of een paar collega’s. Zie voor een uitleg over de serie ons eerdere nieuwsbericht.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam