Casuïstiek gezocht: samen leren we meer

Geplaatst op: 8 oktober 2018

Heb je onlangs meegemaakt dat je een cliënt overgedragen kreeg waarbij pas achteraf bleek dat hij BRMO-drager is? Dat had je misschien liever eerder willen weten. Waarom ging het mis? of verliep de informatieoverdracht juist heel goed? Laat het ons weten! Jouw ervaringen zijn waardevol in het verbeteren van transmurale werkafspraken.

Ons ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland zet zich in om transmurale gegevensoverdracht binnen de regio te verbeteren over patiënten met een BRMO. We willen het ketendenken stimuleren en leren van huidige situaties waarin het mis gaat. Het doel? Bewustzijn creëren over het belang van een goede patiëntoverdracht wanneer deze drager is van een BRMO.

Doe je mee? Beantwoord de vragen in de bijgevoegde PowerPoint en mail deze naar abr.zwn@erasmusmc.nl
Bedankt voor je medewerking!

Powerpoint: format casuistiek transmurale gegevensoverdracht dragers BRMO

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam