CIP Netwerk intramurale zorg V&V

Geplaatst op: 25 februari 2021

Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland gaat binnenkort de voorbereidingen starten voor het creëren van een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. Met name binnen de langdurige zorg is nog niet altijd standaard een deskundige infectiepreventie aanwezig binnen zorginstellingen. Vaak zijn er wel Contactpersonen Infectie Preventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben. We starten met een netwerk voor CIP-ers die werkzaam zijn op een intramurale locatie in de sector verpleging en verzorging.

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het netwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties.

Indien er belangstelling is vanuit organisaties binnen de regio, vernemen wij dat graag. Daarnaast zijn suggesties en tips voor specifieke informatiebehoefte zeer welkom. Wij horen ook graag waar CIP-ers graag kennis over willen uitwisselen, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken in de opstart van dit project. In onderstaand formulier kan belangstelling worden getoond. Wij zien uit naar de reacties!

Interesse Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) intramurale V&V

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam