CIP Netwerk voor intramurale langdurige zorg

Geplaatst op: 21 juli 2021

Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland werkt aan het opzetten van een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. Met name binnen de intramurale langdurige zorg is nog niet altijd standaard een deskundige infectiepreventie aanwezig binnen zorginstellingen. Vaak zijn er wel Contactpersonen Infectie Preventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben. We starten met een netwerk voor de CIP-ers die werkzaam zijn binnen de langdurige zorg. Contactpersonen Infectie Preventie is één van de functiebeschrijvingen die in dit kader gebruikt worden: ook Hygiëne Kwaliteit Medewerkers (HKM) of aandachtsvelders infectiepreventie zijn van harte welkom in het CIP netwerk.

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het netwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties. Een pilot en opstart hiervan is uitgevoerd bij Humanitas, lees hier ook het interview.

Indien u deel uit wilt maken van dit netwerk horen wij dat graag. Daarnaast zijn suggesties en tips voor specifieke informatiebehoefte zeer welkom. Wij horen ook graag waar CIP-ers graag kennis over willen uitwisselen, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken in de opstart van dit project. In onderstaand formulier kan belangstelling worden getoond. Wij zien uit naar de reacties! In het najaar van 2021 zullen we de eerste bijeenkomsten plannen.

Interesse Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) intramurale V&V

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam