Continuering ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland

Geplaatst op: 13 december 2018

In 2017 startte het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland als pilot in opdracht van het Ministerie van VWS. Inmiddels is toegezegd dat de ABR Zorgnetwerken blijven. Dat biedt kansen om zaken door te ontwikkelen en projecten op te zetten om zo de ideeën uit de regio voor de beheersing van antibioticaresistentie in Zuidwest Nederland concreet te maken en uit te voeren. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het maken van de plannen voor de periode juni 2019 tot en met december 2022. Wil je hier meer over weten stuur dan een mailtje naar abr.zwn@erasmusmc.nl.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam