Documenten

Op deze pagina vindt u interessante documenten voor en door professionals binnen ons IP & ABR Zorgnetwerk. Het kan gaan om algemene publicaties over IP & ABR-zorgnetwerken, maar we delen ook publicaties van experts die werkzaam zijn in de regio Zuidwest Nederland.

 

IP & ABR Zorgnetwerken algemeen

Publicaties uit Zuidwest Nederland

 • Artikel over het voorkomen van ESBL in de huisartsenpraktijk: Wees alert op ESBL-producerende bacteriën door Antoinette Agatha van Driel, Ellen Stobberingh, Annelies Verbon. Huisarts en Wetenschap, 2018
 • In dit patiënt-controle onderzoek werden de belangrijkste risicofactoren voor het oplopen van VIM-positieve Pseudomonas aeruginosa geïdentificeerd. Door middel van een netwerkanalyse is geconcludeerd dat overdracht eigenlijk altijd plaatsvindt via de omgeving. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 2018
 • Dit artikel beschrijft nieuw geïdentificeerde risicofactoren voor MRSA dragerschap in Nederland. Plos One, 2018
 • Artikel over vier nieuwe risicofactoren die zijn gevonden en de bruikbaarheid van deze kennis bij beleid ter bestrijding van MRSA: Nieuwe geïdentificeerde risicofactoren voor MRSA-dragerschap in Nederland. Plos One, november 2017
 • Systematisch literatuuronderzoek over carbapenem-resistente Enterobacteriaceae, hierin zijn de belangrijkste risicofactoren voor overdracht van deze micro-organismen, belangrijke bronnen en effectieve infectiepreventie-maatregelen beschreven. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2017
 • Artikel over het surveillancesysteem voor detectie van bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO’s) in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Deze ‘search and control’-strategie voorkomt uitbraken en draagt bij aan patiëntveiligheid. NTMM, 2016
 • Omdat het lastig kan zijn ESBL-producerende Escherichia coli stammen van elkaar te onderscheiden door dragerschap in de community, zijn in deze studie 2 typeertechnieken (Raman spectroscopy en High-throughput MultiLocus Sequence Typing) gebruikt. Conclusie is dat geen epidemiologische relaties tussen patiënten in de verschillende clusters gevonden warden. Plos One, 2016
 • Dit artikel beschrijft een uitbraak met VIM-producerende Pseudomonas aeruginosa veroorzaakt door een gecontamineerde duodenoscoop. Endoscopy, 2015
 • In deze studie wordt beschreven dat overdracht van ESBL-producerende Klebsiella pneumoniae ook in niet-uitbraak situaties plaatsvindt en dat het daarom nodig is deze micro-organismen routinematig te typeren. Plos One, 2015
 • Artikel over een systematisch literatuuronderzoek over ESBL-producerende Klebsiella species, en beschrijft de meest voorkomende bronnen, effectieve infectiepreventie maatregelen en geïdentificeerde risicofactoren en beschermende factoren. Plos One, 2015
 • Systematisch literatuuronderzoek over carbapenem-resistente Pseudomonas aeruginosa. Analyses lieten zien dat het gebruik van antibiotica en devices risicofactoren zijn voor het verkrijgen van deze bacterie. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2014

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam