Ethisch verantwoorde zorg in tijden van Corona

Geplaatst op: 20 juli 2020

Tijdens de webinar over COVID-19 en de ouderenzorg van 14 juli j.l. sprak Babette Rump (arts-ethicus RIVM) over ‘ethisch verantwoorde zorg in tijden van Corona’. Na de eerste golf van het Coronavirus in Nederland zijn er veel situaties en verhalen gepubliceerd rondom deze ethische dilemma’s: een oudere met psychogeriatrische klachten in isolatie plaatsen. Een patiënt niet insturen naar de IC, maar thuisbehandeling starten omwille van COVID-19. Kan dit zomaar?

Babette en haar co-auteurs gaan in een gepubliceerd artikel uitgebreid in op deze dilemma’s. Zorgprofessionals komen voor moeilijke keuzes te staan. Daarom is het belangrijk de onderliggende ethische kwesties te begrijpen en een afwegingskader te bieden voor verantwoorde zorg. Babette et al willen hiermee graag een handreiking doen naar de zorg. U kunt het artikel hier teruglezen.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam