Even voorstellen: Rachida El Moussaoui, lid van het Regionaal Coördinatie Team

Geplaatst op: 25 juni 2020

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Rachida El Moussaoui: ‘Ik werk als internist-infectioloog in het Maasstad Ziekenhuis. Het is mooi dat we als zorginstellingen in de regio in het ABR Zorgnetwerk de krachten kunnen bundelen. Hierdoor hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Samen met mijn collega Mariana de Mendonça-Melo denk ik vanuit mijn expertise mee om de bewustwording rond het gebruik van antibiotica bij zorgverleners te vergroten.’

Rachida in het kort:

Leeftijd: 47
Getrouwd: ja
Kinderen: 2 jongens van 14 en 12
Hobby’s: Lezen, verhalen schrijven. Samen met een vriendin geef ik boeken uit die diversiteit bevorderen. We hebben bijvoorbeeld het kookboek Melk & Dadels uitgebracht met recepten van Marokkaanse moeders.
Sport: skiën en wandelen.

Nascholing voor huisartsen

‘Steeds meer bacteriën zijn resistent voor de gangbare antibiotica. Tegelijkertijd worden er steeds minder antibiotica ontwikkeld. In het ergste geval moeten we straks patiënten opgeven omdat er geen antibiotica meer is om een eenvoudige infectie te behandelen. Een van de initiatieven die we daarom vanuit het ABR-netwerk hebben opgezet is regionale nascholing aan huisartsen door Mariana en mij. We bespreken casussen en willen hen zo op een toegepaste manier bewust maken van het gebruik van antibiotica. Niet te veel, niet te lang en niet onnodig. Dat zijn mooie thema’s om te bespreken. Ook komen de voor- en nadelen aan bod.’

Enthousiast

Huisartsen zijn in Nederland opgeleid met een traditioneel antibioticabeleid. Dat zit dus al best wel goed. Toch leren ze tijdens onze bijeenkomsten veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld wat een Bijzonder Resistent Micro-Organisme is en hoe ze hier mee om moeten gaan. Het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC hebben poli’s voor het behandelen van MRSA-positieve patiënten. We wijzen huisartsen erop dat ze bij ons terecht kunnen met vragen of het verwijzen van patiënten.  Ook over de duur van antibioticakuren hebben we de artsen nieuwe inzichten kunnen geven. Voor een longontsteking bijvoorbeeld zou je als arts een antibioticakuur van 5 dagen in plaats van 7 dagen kunnen geven. Die twee dagen kunnen al heel veel verschil maken op de goede bacteriën voor de individuele patiënt, omdat een onnodig lange kuur ook de goede bacteriën doodt,  maar zeker ook op populatieniveau als het om antibioticaresistentie gaat.’

Verbinding

‘Naast het geven van nascholing aan huisartsen willen we vanuit het RCT ook graag zorgen voor verbinding tussen artsen van verschillende zorginstellingen door het oprichten van een regionaal antibiotica-team. Mijn collega internist-infectioloog Mariana de Mendonça-Melo gaat daar meer over vertellen in het volgende interview.’

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam