Even voorstellen: Renee van Hevele, lid van het Regionaal Coördinatie Team

Geplaatst op: 15 oktober 2018

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Renée van Hevele: ‘Ik werk als specialist ouderengeneeskunde in en buiten verpleeghuizen. Ik ben gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die verblijven in een verpleeghuis. Mijn belangrijkste speerpunten zijn het beperken van antibioticaresistentie bij ouderen door aandacht te hebben voor infectiepreventie, hygiënisch werken, monitoring en surveillance, juist gebruik van antibiotica, gedragsverandering en het handelen bij een uitbraak.’

Delen van kennis en ervaring

‘Een specialist ouderengeneeskunde speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van antibioticaresistentie bij deze kwetsbare doelgroep. Voor een goede behandeling en begeleiding, is specifieke kennis en ervaring nodig. Ons arsenaal in diagnostiek en onze voorzieningen zijn bijvoorbeeld beperkter dan in een ziekenhuis. Toch moeten we bepalen of antibiotica wordt voorgeschreven en geven we advies aan patiënten over het gebruik ervan.’

‘Voor het creëren van meer bewustzijn, is scholing een belangrijk aandachtspunt. Door kennis en ervaringen te delen en handvatten te bieden betrekken we zoveel mogelijk collega’s bij ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van preventie. Zo zijn we bezig met het implementeren van richtlijnen voor Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. Deze richtlijnen zijn niet alleen voor zorgmedewerkers, maar ook voor familie. Het kost veel tijd, energie en uithoudingsvermogen om mensen op een andere manier te laten werken dan ze gewend zijn.’

Goede middenweg

‘Voor een advies moeten we niet alleen kijken naar de ziekte(n), maar ook naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk van het leven te kunnen genieten? Hoe bewaken we de kwaliteit van het leven van de patiënt zo goed mogelijk? Om dit helder in kaart te brengen gaan we met patiënten en hun naasten in gesprek. Wat is voor hen echt belangrijk? Dit levert soms lastige gesprekken op, wanneer deze wensen botsen met bijvoorbeeld het infectiepreventiebeleid. Met oog voor de menselijke maat, zoeken we dan naar een goede middenweg.’

‘Persoonlijk wil ik vanuit het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland actief gaan werken met wat er al ontwikkeld is op gebied van antibioticaresistentie. Door mijn collega’s actief te betrekken bij dit proces, wil ik ze enthousiasmeren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het voorkomen van infecties en bij het verbeteren van het antibioticagebruik.’

————————————————————–

In het volgende interview komt Jan Christiaanse aan het woord over zijn rol in het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

 

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam