Even voorstellen: Rianne Vriend

Geplaatst op: 30 maart 2018

Per 1 maart ben ik als epidemioloog aan de slag gegaan binnen het ABR-zorgnetwerk en dit doe ik vanuit Rotterdam. Ik zal me richten op het in kaart brengen van de risico’s in de regio voor antibioticaresistentie: het zogenaamde risicoprofiel. Voor dit risicoprofiel dient er een kaart te komen met daarop alle zorginstellingen in de regio. Tevens willen we inzicht krijgen in wat er in de laatste 5 jaar al gedaan is op het gebied van ABR en wat factoren zijn die het risico op ABR vergroten binnen de verschillende zorginstellingstypes. Dit risicoprofiel zal als basis dienen voor een beheersplan. Voor deze taken heb ik input vanuit het veld nodig, dus mocht u mee willen denken laat het mij weten: r.vriend@rotterdam.nl .

Kort iets over mijzelf. Ik heb epidemiologie gestudeerd in Nijmegen en heb na mijn studie een aantal jaar bij het RIVM gewerkt op de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het Centrum Infectieziektebestrijding en ben daar gepromoveerd op soa. De jaren daarna heb ik veel op het gebied van kwaliteit van zorg gedaan. Ik woon in Amersfoort en in mijn vrije tijd sport ik veel en reis ik graag.

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam