In­fectiep­reven­tieweek 2021: doe mee aan deze unieke kans!

Geplaatst op: 21 juli 2021

Sinds COVID-19 is het nog belangrijker geworden om het belang van goede infectiepreventie onder de aandacht te brengen en vooral dat zo te houden. Infectiepreventie is en blijft van levensbelang! Ook als regionaal zorgnetwerk willen we onze ketenpartners hierbij blijven ondersteunen. We gaan dit jaar landelijk en regionaal een infectiepreventieweek organiseren van 1 november tot en met 5 november waarbij wij de aftrap geven voor organisaties om de komende periode nog meer aandacht te geven aan infectiepreventie. Landelijk zal er onder andere een digitale actiepagina worden gecreëerd waarbij zorgorganisaties gebruik kunnen maken van activiteiten, kennisdeling en andere nuttige tips. Regionaal in Zuidwest Nederland zullen er activiteiten worden georganiseerd en zal tevens een fysiek deelnamepakket beschikbaar worden gesteld voor deelnemende organisaties.

Hoewel we de activiteiten allemaal in de eerste week van november lanceren kunnen organisaties deze ook op een later moment overnemen. Kijk op de website www.infectiepreventieweek.nl
Regionale instellingen in Zuidwest-Nederland kunnen eventueel nog een pakket bestellen via e-mail.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam