Judith de Gelder: Fijnmazig voorlichten en vaccineren

Geplaatst op: 26 juli 2022

Judith De Gelder is projectleider preventie en fijnmazig voorlichten bij de GGD in Rotterdam. De GGD werkt met een team al geruime tijd aan voorlichting en vaccinatie op maat.

Hoe lang zijn jullie al bezig met dit fijnmazig vaccineren?
De GGD Rotterdam-Rijnmond is al lang bezig met hoe wij in de wijken aanwezig kunnen zijn en fijnmazig kunnen werken naast het grootschalige werk. Tijdens de pandemie merkten wij dat een goed evenwicht tussen grootschalig aanpakken en fijnmazig in wijken aanwezig zijn belangrijk is. De drempel is voor veel mensen te hoog om naar de grootschalige locaties te gaan die meer op afstand zijn.  

Kun je een voorbeeld noemen van hoe jullie dan te werk gaan?

Wat wij bijvoorbeeld doen is met mobiele teams bij mensen langsgaan, dat noemen we ook fijnmazig. Er is een ‘mobiel team vaccineren’ en een ‘mobiel team testen’. Als mensen slecht ter been zijn of het huis niet goed kunnen uit komen, dan gaat het mobiele team daarheen. wordt er gevaccineerd of getest. Ook hebben we dan meer persoonlijke aandacht voor iemand. Hier wordt gelukkig veel gebruik van gemaakt; de huisartsen melden mensen aan en weten ons goed te vinden. Dit werk gaat natuurlijk ook in de zomervakantie gewoon door. De mobiele teams gaan ook naar (zorg)instellingen en huizen zonder medische dienst. Zo kunnen we groepen op maat en in de eigen vertrouwde omgeving vaccineren. Instellingen en tehuizen kunnen dit aanvragen door een mail te sturen.

Daarnaast kijken we steeds naar de cijfers en de buurten. We kijken naar waar we moeten zijn met zowel grootschalige locaties om grote groepen te kunnen vaccineren, maar ook waar we moeten zijn voor mensen die openbaar vervoer lastig kunnen betalen of niet makkelijk naar een verre locatie kunnen gaan. Een vertrouwde plaats dichtbij heeft vaak een positief effect.. Komen bij een grote locatie de mensen uit de hele regio; bij een locatie in de buurt, komen er meer mensen uit de buurt. Met onze aanwezigheid willen we willen we ook laten zien dat we dichtbij en open zijn. Mensen kunnen er gewoon binnenlopen om een praatje te maken of om een vraag te stellen. Een voorbeeld waar we al heel lang zijn is in Pier 80 in Delfshaven. We werken daar samen met allerlei partijen waaronder huisartsen om voor te lichten en te prikken als nodig, maar men kan daar ook een printje halen van het vaccinatiebewijs.. Ook staan we op de markt met een kraam. Daar delen we gratis zelftesten uit en leggen we uit hoe je deze moet gebruiken.

Welke personen vormen een mobiel team?

In een mobiel team Vaccineren zitten mensen die mogen en kunnen prikken. Dit zijn meestal artsen en verpleegkundigen. Dit mobiele team neemt bijvoorbeeld ook zelftesten mee en kan het gebruik ervan uitleggen. Op de markt merken we dat veel mensen niet weten hoe je een zelftest moet doen. Dan is het goed om dat even uit te leggen en te laten zien. En zeker met het najaar op komst is dat toch handig.

Naast de mobiele teams die bij mensen thuis langsgaan, zijn er ook mobiele vaccinatieteams die op bepaalde dagen op plaatsen in de regiogemeenten staan. Dit werkt goed; we krijgen positieve reacties en de opkomst is hoog. Vooraf besteden we in samenwerking met de gemeente aandacht aan communicatie via bijvoorbeeld social media en een advertentie in de plaatselijke krant.

Hoe meten jullie de resultaten van het aantal vaccinaties?

We zien als GGD welk percentage uit een regio voor de eerste of tweede keer is gevaccineerd. We zijn nu bezig met herhaalprikken/boosters, dus ook daar krijgen we langzamerhand meer zicht op. Landelijk wordt er ook aandacht besteed aan de herhaalprik/booster. Mensen krijgen/kregen een herinneringsbrief van het RIVM. Dan zien wij vervolgens weer dat de opkomst hoger is. Er zijn ook veel mensen die komen omdat ze op vakantie gaan en een vaccinatie halen, omdat het land nog bepaalde eisen stelt.

We vinden het heel belangrijk dat mensen goed geïnformeerd een keuze maken als het gaat om vaccineren. Daarom besteden we veel aandacht aan voorlichting. Mensen mogen langskomen, maar kunnen ook altijd bellen naar ons informatienummer als ze nog vragen hebben. 

Hoe blikken jullie verder vooruit op de zomer en het najaar?

In de zomer en in het najaar is de GGD Rotterdam-Rijnmond nog steeds actief met fijnmazig vaccineren. We hebben een paar grote locaties en een paar kleinere. Het varieert hoe lang zo’n locatie daar blijft. Op het najaar wordt goed voorbereid en samen met het ministerie zijn scenario’s ontwikkeld. Op elk scenario zijn we voorbereid. Dat vergt veel denkwerk maar het helpt natuurlijk dat we de afgelopen periode veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Fijnmazig vaccineren wordt zo lang mogelijk volgehouden. Ook blijven we iedere week op de markt om dichtbij aanwezig te zijn. Mensen kunnen terecht met vragen of voor een gratis zelftest.
Ook komen we graag naar groepen in de wijk om bijvoorbeeld voorlichting te geven over diverse gezondheidsonderwerpen; met elkaar in gesprek te gaan over leven met corona, over gezond ouder worden, over vaccineren, noem maar op. We horen graag wat mensen bezighoudt en vinden het erg belangrijk om laagdrempelig en dichtbij te zijn.

Vragen over het project

Wilt u meer informatie? Heeft u een vraag over vaccineren, testen of voorlichting? Belangstelling voor een mobiel team in uw instelling? Dan kunt u mailen naar: fijnmazigvaccineren@rotterdam.nl

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam