Koers Zorgnetwerk

Geplaatst op: 1 september 2022

Momenteel bevindt het Zorgnetwerk zich in de subsidieperiode mei 2021- mei 2023. Vanuit het ministerie van VWS is besloten om de huidige subsidieperiode te verlengen tot en met december 2023. Per januari 2024 wordt overgegaan op structurele financiering waarbij het bestaan van het Zorgnetwerk geborgd is. Dit gaat uiteraard hand in hand met een goed beeld van de koers van het Zorgnetwerk voor de korte en lange termijn. In de afgelopen maanden hebben wij tijdens een bijeenkomst met de GGD’en en andere professionals ideeën opgehaald. Ook tijdens onze kennis- en netwerkdag hebben wij input opgehaald uit de regio. Binnenkort gaan wij als netwerkbureau samen met de leden van het RCT en de stuurgroep bijeenkomen om vooruit te kijken. Input vanuit de regio zal hierin worden meegenomen. Hebt u een idee voor het Zorgnetwerk? Alle input is welkom op abr.zwn@erasmusmc.nl

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam