Leden gezocht voor werkgroep educatieve materialen schoonmaak en desinfectie

Geplaatst op: 23 november 2021

In de regio gaan we aan de slag met het thema schoonmaak en desinfectie. Ter voorbereiding hierop hebben we een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met betrokken ketencollega’s. Van hen hebben we  goede input gekregen voor de fasering en aanpak.

We gaan in ieder geval aan de slag met een animatie over het onderscheid tussen schoonmaak en desinfectie en we zullen ons oriënteren op een e-learning. Daarnaast willen we graag nadenken of we nog andere tools gezamenlijk kunnen maken. Hierbij willen we het belang van goede schoonmaak en desinfectie onder de aandacht brengen, maar uiteraard richten we ook op het juiste uitvoeren van de vereiste handelingen.

Om dit alles van de grond te krijgen zoeken we leden voor de werkgroep. Het zal gaan om digitale sessies en meekijken met de conceptproducten. De inschatting is dat we zo’n vier tot vijf afstemmomenten zullen hebben. Vanuit het zorgnetwerk worden de activiteiten gecoördineerd. Wil je meedoen? Mail dan naar: abr.zwn@erasmusmc.nl

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam