MAIL – animaties en tekeningen

Geplaatst op: 2 november 2020

Het doel van het MAIL-project is om de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vanuit de verschillende zorginstellingen in onze regio naar patiënten op één lijn te krijgen. Verschillende zorginstellingen in onze regio voorzien patiënten namelijk van verschillende informatie omtrent BRMO en contactonderzoeken. Dit kan onnodige ongerustheid bij patiënten creëren en het volgen van infectiepreventiemaatregelen onnodig ingewikkeld maken. Na een uitgebreide inventarisatie bij de betrokken doelgroepen in onze regio (patiënten, deskundigen infectiepreventie, artsen-microbiologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en GGD’en) is een nieuwe set communicatiematerialen ontwikkeld. Deze producten zijn zo gemaakt, dat alle informatie ook begrijpelijk is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Om patiënten te informeren over BRMO-contactonderzoeken en te ondersteunen bij het zelfstandig afnemen van kweken zijn een aantal animaties ontwikkeld: een algemene animatie video over wat een contactonderzoek is en animatievideo’s met daarin een stapsgewijze uitleg over het afnemen van keel-, neus-, rectum-, perineum- en wondkweken. Van de kweekafname video’s bestaan er twee verschillende varianten, namelijk een video waarbij een e-swab wordt gebruikt en een video waarbij een reguliere swab wordt gebruikt. Zo kan iedere zorginstelling de juiste animaties voorleggen aan haar patiënten. 

Het proces van kweekafname is ook middels een set van tekeningen in beeld gebracht. Deze tekeningen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in kweekinstructiebrieven die zorginstellingen naar patiënten versturen bij een oproep voor een contactonderzoek. De tekeningen mag je natuurlijk ook voor andere communicatiedoeleinden gebruiken; ze zijn gemaakt om de ketenpartners te helpen in de communicatie. De animaties en de tekeningen zijn te vinden op de website van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (http://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/mail/).

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam