MUIZ-nieuws: nieuwe werkwijze meldingen BRMO & winnaars MUIZ 5 jaar Quiz

Geplaatst op: 13 april 2022

Nieuwe werkwijze meldingen BRMO

Het Signaleringsoverleg Zorggerelateerde Infecties/Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur van het RIVM dat als doel heeft zorginstellingen te ondersteunen bij het bestrijden van BRMO-uitbraken. Het SO-ZI/AMR ontvangt deze meldingen in ons zorgnetwerk via MUIZ: meldingen kunnen geautomatiseerd worden doorgestuurd.

Sinds 4 april hanteert het SO-ZI/AMR een nieuwe werkwijze, die een aantal consequenties heeft voor de langdurige zorg en de manier van melden. De voornaamste wijziging is dat naast de ziekenhuizen nu ook verpleeghuizen wordt gevraagd BRMO-uitbraken te melden aan het RIVM. Hiertoe zijn de meldcriteria van het RIVM aangepast en wordt aan een melding een fasering toegekend. De precieze meldcriteria en verdere informatie vindt u in de bijgevoegde factsheet en brochure.

Het RIVM heeft een webapplicatie OSIRIS beschikbaar gesteld waarin gemeld kan worden. Echter wordt gewerkt aan een verdere koppeling met MUIZ, zodat uw melding desgewenst automatisch wordt doorgezet als deze voldoet aan de meldcriteria via het RIVM. Ook zult u binnen MUIZ de toegekende fasering en bijbehorende maatregelen kunnen zien. Een voorstel voor deze wijziging in MUIZ zal worden ingediend in het volgende Change Advisory Board (CAB) van MUIZ.

Totdat deze wijzigingen zijn doorgevoerd in MUIZ, kunt u gewoon gebruik maken van MUIZ om meldingen van BRMO door te melden aan het SO-ZI/AMR. Dit voorkomt dat u een melding in beide systemen moet doen.

Winnaars MUIZ 5 jaar Quiz!

Het is inmiddels al even geleden dat we het 5-jarig van de webapplicatie Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) hebben mogen vieren. Om het succesvolle 5-jarig bestaan met alle zorgprofessionals in de regio te delen, was een MUIZ 5 jaar-Quiz georganiseerd.  We hebben een heleboel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Hierbij viel het hoge kennisniveau omtrent MUIZ direct op. Het viel dan ook niet mee om de winnaars te selecteren. De prijzen zijn inmiddels overhandigd, hopelijk vielen deze (letterlijk) in de smaak!

Tot slot was het erg leerzaam om in te zien waar voor iedereen de meerwaarde van MUIZ in zit. Ervaringen die wij vanuit andere, inmiddels ook aangesloten, zorgnetwerken ook terug horen. Wij gaan er in ieder geval mee aan de slag om de meerwaarde van MUIZ nog meer tot zijn recht te laten komen!

De winnaars zijn:

  • Sandor Graaf
  • Siebe Swart
  • Lisette Verkerk

De prijzen komen snel jullie kant op!

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam