Netwerkbijeenkomst PuntPrevalen­tieOn­derzoek Verpleeghuizen Zuidwest Nederland

Geplaatst op: 17 december 2018

Op maandag 10 december jl. vond in verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht de regionale netwerkbijeenkomst naar aanleiding van het PPO plaats. Vertegenwoordigers van de verschillende locaties en de MML’s en andere geïnteresseerde collega’s uit de regio werden op de hoogte gesteld van de regionale resultaten door Paul Bijkerk van het RIVM. Deze presentatie vindt u hier.

Daarnaast werd er kennis en informatie uitgewisseld als het gaat om de aanpak van infectiepreventie in verpleeghuizen en hoe te handelen bij een uitbraak. Het was een levendige bijeenkomst waarin de deelnemers heel open met elkaar hun kennis hebben gedeeld en van gedachten hebben gewisseld over deze vraagstukken in de VVT-sector. Uit alles bleek dat bij de organisaties die vertegenwoordigd waren hard gewerkt wordt aan het brede vraagstuk van de antibioticaresistentie. En dat men terecht trots is op alles wat er is bereikt en wordt geregeld. Deze ontwikkeling en de positieve toon als het gaat om de verpleeghuizen & antibioticaresistentie willen we doorzetten binnen het ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland!

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam