Even voorstellen: Sabrina Been, programmamanager IP&ABR Zorgnetwerk

Geplaatst op: 1 september 2022

“Op 1 augustus 2022 ben ik gestart als programmamanager van het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en ik ben in 2020 in het Erasmus MC gepromoveerd op het onderwerp ‘Therapietrouw bij mensen met een migratieachtergrond en HIV’. De afgelopen jaren heb ik in verschillende rollen bij mogen dragen aan projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen en buiten het ziekenhuis, ook op het gebied van infectiepreventie. Hierin had ik een aanjagende en verbindende rol. Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd en mee wil nemen in deze functie, is het belang van het vroegtijdig betrekken van vertegenwoordigers uit de doelgroep(en) waarop de initiatieven gericht zijn (denk aan zorgprofessionals, patiënten en cliënten). Hiermee is de kans groot dat de ontwikkelde initiatieven, in welke vorm dan ook, goed aan sluiten bij wat mensen nodig hebben en gemakkelijker geaccepteerd zullen worden.“

Sabrina in het kort

Leeftijd: 34

Burgerlijke staat: Getrouwd

Wel/geen kinderen: 2 kinderen van 2 en 4 jaar

Hobby`s en sport: koken, reizen, crossfit en hardlopen

Kennismakingsgesprekken

“De afgelopen weken heb ik meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met leden van de stuurgroep, het RCT en vertegenwoordigers van enkele samenwerkingspartners. Het enthousiasme en de bevlogenheid om binnen dit netwerk bij te dragen aan het bevorderen van infectiepreventie en tegengaan van antibioticaresistentie vielen mij op. Ook de overwegend goede sfeer binnen de overleggen van professionals uit verschillende organisaties binnen het zorgnetwerk werd meerdere keren genoemd. Ik zal mijn dan ook zeker inzetten om deze zaken te behouden.“

Borgen, innoveren en doorontwikkelen

“In de afgelopen jaren is een ontzettend mooi netwerk opgebouwd met veel initiatieven binnen verschillende zorgdomeinen van de regio Zuidwest-Nederland. Mijn ambitie is dat we met het netwerkbureau en alle betrokken organisaties en professionals in de regio succesvolle initiatieven goed kunnen borgen, nieuwe innovatieve initiatieven op kunnen pakken en het zorgnetwerk door kunnen ontwikkelen.”

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam