Nieuwe werkwijze Signaleringsoverleg Zorginfecties en Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR)

Geplaatst op: 22 april 2022

Het SO-ZI/AMR is een overlegstructuur om uitbraken van (resistente) micro-organismen in zorginstellingen, die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid, te signaleren en te beoordelen. Sinds het begin van het SO-ZI/AMR in 2012 is er rond de aanpak in het veld van antimicrobiële resistentie veel veranderd. Deze veranderingen hebben uiteindelijk geleid tot een aantal aanpassingen aan de opzet en werkwijze van het SO-ZI/AMR. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste meldingscriteria. Andere wijzigingen zijn de fasering die door het SO-ZI/AMR wordt toegekend bij een melding en de nieuwe webapplicatie. Meer informatie over de nieuwe werkwijze is hier te vinden.

Bron: RIVM

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam