Overleg arts-microbiologen ook over Covid-19

Geplaatst op: 28 mei 2020

In  het kader van antibioticaresistentie was er in onze regio al een goedlopend overleg van de artsen-microbioloog. Omdat er in ROAZ-verband een aantal inhoudelijke vragen waren, is halverwege april het initiatief genomen om dit bestaande overleg via de digitale weg te activeren. Zo was het mogelijk om ervaringen, best practises en uitgangspunten beleid met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen inzake Covid-19.

Via ZOOM komen wekelijks de artsen-microbioloog namens alle regionale ziekenhuizen bij elkaar en is gesproken over onderwerpen als gebruik PBM, uitgangspunten bezoekersbeleid, naamgeving isolatievorm (contact-druppel-plus), testen medewerkers en daadwerkelijke transmissie. Op dit moment wordt gewerkt aan onder andere het inzichtelijk maken van het beleid vrij-verklaren van alle ziekenhuizen. Binnenkort zal een publieksversie van deze inventarisatie gedeeld worden op deze website.

Eerder al is het Erasmus MC begonnen haar infectiepreventiebeleid en klinisch beleid te delen via de website (https://abrzorgnetwerkzwn.nl/covid-19/documenten-covid-19/#erasmusmc) Ook hier is in de regio dankbaar gebruik van gemaakt.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam