Nieuws

Project regionaal antibioticabeleid: de uitdaging van een eenduidig beleid

17 december 2018 -  “Als je dit niet doet, dan heb je op gegeven moment geen antibiotica meer over.” In één zin weet Inger Montfoort het belang van het project ‘Ontwikkeling en implementatie regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid’ samen te vatten. Inger is Eerste Specialist Ouderengeneeskunde bij Het Parkhuis in Dordrecht. Daarnaast is ze de bedenker van dit project. Ze weet dus precies hoe het tot stand is gekomen en wat de aanpak is.
> lees verder

Kennisontwikkeling in de thuiszorg: een nieuwe leeromgeving

17 december 2018 - “Ik ben zelf nogal praktisch en dan houd ik ervan dat je iets maakt dat echt zin heeft en iets bijdraagt.” Met die insteek gaat Suzanne de Feijter aan de slag met het project ‘Ken­nisontwik­keling in de thuiszorg over BRMO en ABR’. Suzanne is niet alleen projectsecretaris, maar ook ervaringsdeskundige. Een paar jaar terug werkte ze naast haar functie als verpleegkundige maatschappij & gezondheid bij de GGD ook een paar dagen per week in de thuiszorg. Suzanne vertelt over het project, het belang, de uitdagingen en het doel.
> lees verder

Even voorstellen: Jan Christiaanse, lid van het Regionaal Coördinatie Team

17 december 2018 - In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van an­tibioticaresis­tentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….
> lees verder

Regionaal Risicoprofiel versie 1.0 vastgesteld

13 december 2018 - Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het regionale risicoprofiel. Dit document geeft inzicht in de verschillende risico’s voor het ontstaan en voor de transmissie van an­tibioticaresis­tente bacteriën in de regio Zuidwest Nederland.
> lees verder

Continuering ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland

13 december 2018 - In 2017 startte het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland als pilot in opdracht van het Ministerie van VWS. Inmiddels is toegezegd dat de ABR Zorgnetwerken blijven. Dat biedt kansen om zaken door te ontwikkelen en projecten op te zetten om zo de ideeën uit de regio voor de beheersing van an­tibioticaresis­tentie in Zuidwest Nederland concreet te maken en uit te voeren.
> lees verder

Het MAIL-project: een netwerk voor betere communicatie

13 december 2018 - In een jaar tijd de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) van zorginstellingen in de regio naar patiënten op één lijn brengen. En dan wel op een zodanige manier dat het begrijpelijk is voor alle patiënten, ook laaggeletterden. Dat is een behoorlijke uitdaging voor het MAIL-project, dat loopt van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019.
> lees verder

Cartoon 3 van de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

6 december 2018 - We krijgen positieve reacties op het presenteren van de cartoons  van de cartoonserie uit het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’ in onze nieuwsbrief. Daarom in deze nieuwsbrief weer een nieuwe cartoon, in kerstsfeer nog wel, over een ethisch dilemma bij de zorg voor dragers van een BRMO; het omgaan met familieleden met een BRMO.
> lees verder

Subsidie antibiotica-studie op de intensive care

16 november 2018 - Het Erasmus MC heeft een ZON MW subsidie ontvangen om te onderzoeken of een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt is te af te stemmen zodat deze sneller van de Intensive Care kan. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Ziekenhuisapotheek, de Intensive Care voor volwassenen en de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ).
> lees verder

Oproep medewerking aan vragenlijst organisaties in de V&V

15 november 2018 - In de opbouw van het ABR Zorgnetwerk en het geven van uitvoering aan onze taken, willen we graag weten hoe zaken nu geregeld zijn. Hiervoor gebruiken we onder andere vragenlijsten die we uitzetten bij zorgprofessionals in de regio. Onlangs is er via de regionale afdeling van Verenso een vragenlijst gestuurd naar de specialisten oudergeneeskunde van de regionale organisaties in de Verpleging en Verzorging (V&V).
> lees verder

1 15 16 17 18 19 21

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam