Nieuws

Nieuwe Cartoon: ethisch dilemma zorg voor patiënten met een BRMO

15 november 2018 - In de vorige nieuwsbrief lanceerden we de cartoonserie van het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’. Deze nieuwsbrief weer een nieuwe cartoon over een ethisch dilemma bij de zorg voor dragers van een BRMO; het gebruik van isolatiekleding.
> lees verder

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO: zowel zorgprofessionals als bestuurders zijn tevreden

9 november 2018 - Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) geeft zorgprofessionals inzicht in uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio. Actueel en per zorginstelling, zodat men maatregelen kan nemen om verspreiding te voorkomen. MUIZ is sinds februari 2017 live en na één jaar geëvalueerd. De evaluatie bevestigt: MUIZ heeft toegevoegde waarde. Een systeem als MUIZ is nieuw, er was nog geen systeem dat inzicht gaf in uitbraken van infectieziekten en BRMO. Zorginstellingen zien nu van elkaar wat er speelt.
> lees verder

Even voorstellen: Renee van Hevele, lid van het Regionaal Coördinatie Team

15 oktober 2018 - In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van an­tibioticaresis­tentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan Renée van Hevele.
> lees verder

Proefschrift risicofactoren voor en overdracht van zorggerelateerde ziekteverwekkers

9 oktober 2018 - Op donderdag 30 oktober 2018 a.s. zal de openbare verdediging van het proefschrift van Anne Voor in ’t Holt plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam. Een zeer relevant onderzoek in het kader van de an­tibioticaresis­tentie. Daarom in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van dit proefschrift.
> lees verder

Cartoonserie ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’

9 oktober 2018 - Tijdens het Zeeuwse BRMO-overleg presenteerde Babette Rump, arts M&G, naast de highlights uit het project ‘responsible care in times of antimicrobial resistance’ ook de bijbehorende cartoonserie. Het zijn cartoons over de ethische dilemma’s bij de zorg voor dragers van een BRMO met zich meebrengen. Met behulp van de cartoons kun je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang brengen over de ethische aspecten van de zorg aan dragers van een BRMO.
> lees verder

Actief bijdragen aan gerichte acties infectiepreventie

8 oktober 2018 - De dag voor afname voor het Puntprevalentie onderzoek (PPO) spreken we Nicoline van der Hagen, regiomanager Albrandswaard/Nis­sewaard bij Argos Zorggroep. Nicoline: ‘Naast mijn functie als regiomanager ben ik voorzitter van de stuurgroep Hygiëne & Infectiepreventie. In deze rol ben ik de hoofd contactpersoon voor het PPO binnen onze zorggroep.
> lees verder

PPO vol op stoom in Zuidwest Nederland

8 oktober 2018 - Op dit moment zijn we over de helft met de swab-afnames voor het PuntPrevalen­tieon­derzoek (PPO) voor de deelnemende locaties. Maar liefst 24 huizen in onze regio waren bereid hier hun schouders onder te zetten en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
> lees verder

Casuïstiek gezocht: samen leren we meer

8 oktober 2018 - Heb je onlangs meegemaakt dat je een cliënt overgedragen kreeg waarbij pas achteraf bleek dat hij BRMO-drager is? Dat had je misschien liever eerder willen weten. Waarom ging het mis? of verliep de informatieoverdracht juist heel goed? Laat het ons weten! Jouw ervaringen zijn waardevol in het verbeteren van transmurale werkafspraken.
> lees verder

Even voorstellen: William Wezenbeek, lid van het Regionaal Coördinatie Team

31 augustus 2018 - Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik in België gedaan, waarna ik zowel parttime op de IC ben gaan werken als parttime als repat­riëringsverpleeg­kundige bij de ANWB. Bij de ANWB was het op dag 1 leeg heenvliegen en op dag 2 terugvliegen met de patiënt. Ik moest in die tijd vaak op MSRA getest worden – nooit positief getest overigens – en kwam zo veel in contact met de deskundigen infectiepreventie.
> lees verder

Vanuit de werkgroep Transmurale werkafspraken

24 augustus 2018 - We willen de toename van resistentie tegen antibiotica in Nederland en ook in Zuidwest Nederland een halt toeroepen. Om daar aan bij te dragen streven we vanuit de projectgroep transmurale werkafspraken in Zuidwest Nederland naar de volgende doelen:
> lees verder

1 16 17 18 19 20 21

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam