Nieuws

Actief bijdragen aan gerichte acties infectiepreventie

8 oktober 2018 - De dag voor afname voor het Puntprevalentie onderzoek (PPO) spreken we Nicoline van der Hagen, regiomanager Albrandswaard/Nis­sewaard bij Argos Zorggroep. Nicoline: ‘Naast mijn functie als regiomanager ben ik voorzitter van de stuurgroep Hygiëne & Infectiepreventie. In deze rol ben ik de hoofd contactpersoon voor het PPO binnen onze zorggroep.
> lees verder

PPO vol op stoom in Zuidwest Nederland

8 oktober 2018 - Op dit moment zijn we over de helft met de swab-afnames voor het PuntPrevalen­tieon­derzoek (PPO) voor de deelnemende locaties. Maar liefst 24 huizen in onze regio waren bereid hier hun schouders onder te zetten en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
> lees verder

Casuïstiek gezocht: samen leren we meer

8 oktober 2018 - Heb je onlangs meegemaakt dat je een cliënt overgedragen kreeg waarbij pas achteraf bleek dat hij BRMO-drager is? Dat had je misschien liever eerder willen weten. Waarom ging het mis? of verliep de informatieoverdracht juist heel goed? Laat het ons weten! Jouw ervaringen zijn waardevol in het verbeteren van transmurale werkafspraken.
> lees verder

Even voorstellen: William Wezenbeek, lid van het Regionaal Coördinatie Team

31 augustus 2018 - Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik in België gedaan, waarna ik zowel parttime op de IC ben gaan werken als parttime als repat­riëringsverpleeg­kundige bij de ANWB. Bij de ANWB was het op dag 1 leeg heenvliegen en op dag 2 terugvliegen met de patiënt. Ik moest in die tijd vaak op MSRA getest worden – nooit positief getest overigens – en kwam zo veel in contact met de deskundigen infectiepreventie.
> lees verder

Vanuit de werkgroep Transmurale werkafspraken

24 augustus 2018 - We willen de toename van resistentie tegen antibiotica in Nederland en ook in Zuidwest Nederland een halt toeroepen. Om daar aan bij te dragen streven we vanuit de projectgroep transmurale werkafspraken in Zuidwest Nederland naar de volgende doelen:
> lees verder

Toegekende projectsubsidies binnen het ABR Zorgnetwerk ZWN

16 augustus 2018 - Afgelopen maand is er bericht ontvangen van VWS met het resultaat van de ingediende subsidieaanvragen in de 3e en laatste tranche. Dit met positief resultaat want we kunnen in de regio aan de slag met drie aanvullende projecten binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Een resultaat welke wij graag met jullie delen. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van de drie toegekende subsidieaanvragen.
> lees verder

ABR Zorgnetwerk ZWN in Jaarverslag Traumacentrum 2017

16 augustus 2018 - In het jaarverslag 2017 van het Traumacentrum Zuidwest Nederland is op de pagina’s 19, 20 en 21 informatie over het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland te lezen. Hierin wordt kort de aanpak binnen het ABR Zorgnetwerk toegelicht. Daarnaast is op deze pagina’s een interessant interview te vinden met Karel van Hengel, directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid namens de stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk.
> lees verder

Even voorstelllen: Margot Slootweg, stagiaire binnen het ABR Zorgnetwerk

13 augustus 2018 - Hallo allemaal, Mijn naam is Margot Slootweg en sinds 2 juli ben ik gestart als stagiaire bij het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Deze meeloop- én meewerkstage loop ik in het kader van mijn master Health Care Management (voormalig iBMG). Mijn stagedoel is om meer kennis en ervaring op te doen in de praktijk en te leren van de diverse uitdagingen en processen die je als zorgmedewerker tegen komt. Naast mijn studie aan de EUR ben ik ook enkele dagen per week werkzaam als projectmedewerker bij het Provinciale programma ‘Transparante en open Provincie’. Komende maanden (t/m oktober) zal ik op maandagen en vrijdagen meelopen met Janet Vos. Ik kijk uit naar een leerzame periode en leuke samenwerkingen!
> lees verder

Even voorstellen: Greet Vos, lid van het Regionaal Coördinatie Team

12 juli 2018 - Ik werk sinds 1995 bij het Erasmus MC als arts-microbioloog en sedert 2012 ben ik Hoogleraar Infectiepreventie in zorginstellingen. Een arts-microbioloog stelt microbiële diagnoses, adviseert over behandeling van infecties, beheert het medisch microbiologisch laboratorium en heeft in het algemeen de medische eindverantwoor­delijkheid van preventie van infectieziekten in zorginstellingen waar de diagnostiek wordt uitgevoerd.
> lees verder

Even voorstellen: Ellen Verspui, lid van het Regionaal Coördinatie Team

26 juni 2018 - Ik werk sinds 2008 als arts In­fectieziek­tebestrij­ding van GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Sinds begin 2018, ben ik namens de GGD ZHZ, lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Daarvoor was ik al lid van de startersgroep. Het Regionaal Coördinatie Team bestaat momenteel uit 8 leden en wordt nog uitgebreid.’
> lees verder

1 20 21 22 23 24

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam