Nieuws

Regionale parels uitgelicht: Handen uit de Mouwen

28 april 2018 - Op onze website laten we graag regionale parels zien: reeds lopende activiteiten en/of projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het ABR Zorgnetwerk. Dit zijn bijvoorbeeld projecten of activiteiten op het gebied van infectiepreventie en goed gebruik van antibiotica.
> lees verder

Artikel ‘Wees alert op ESBL-producerende bacteriën’

24 april 2018 - In het tijdschrift Huisarts & Wetenschap is in de publicatie van 18 april een artikel gepubliceerd over de betekenis van ESBL in de huisartsenpraktijk. Het artikel is van de hand van drie auteurs werkzaam in de regio Zuidwest Nederland, namelijk: Antoinette Agatha van Driel, Ellen Stobberingh en Annelies Verbon.
> lees verder

Start Puntprevalen­tieon­derzoek verpleeghuizen in Zuidwest Nederland

23 april 2018 - In 2018 vindt een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalen­tieon­derzoek (PPO). Het PPO is een landelijk onderzoek van het RIVM en geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen.
> lees verder

Eén jaar Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO

9 april 2018 - Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO is alweer één jaar in gebruik! Tijdens een netwerkborrel kwamen betrokkenen van het eerste uur samen. Daarnaast waren ook nieuwe gezichten aanwezig. Vanuit het ABR Zorgnetwerk waren Janet Vos en Jet Hopmans vertegenwoordigd.
> lees verder

Even voorstellen: Rianne Vriend

30 maart 2018 - Per 1 maart ben ik als epidemioloog aan de slag gegaan binnen het ABR-zorgnetwerk en dit doe ik vanuit Rotterdam. Ik zal me richten op het in kaart brengen van de risico’s in de regio voor an­tibioticaresis­tentie: het zogenaamde risicoprofiel.
> lees verder

Overleg – artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen

30 maart 2018 - Op 8 maart jl. vond een interactief overleg plaats met regionale artsen- en medisch moleculair microbioloog uit de regio. Hier stonden drie onderwerpen op de agenda: 1) transmurale werkafspraken, 2) punt prevalentie onderzoek, en 3) eenheid van taal.
> lees verder

Halfjaarlijks BRMO regio-overleg Zeeland

27 maart 2018 - Op 13 maart jl. vond het halfjaarlijks BRMO provinciaal overleg tussen GGD Zeeland, microbiologen, de specialisten ouderen geneeskunde, deskundigen infectiepreventie en beleidsadviseurs plaats in Veere.
> lees verder

ABR Zorgnetwerk ZWN in nieuwsbrief VWS

21 maart 2018 - In de meest recente nieuwsbrief An­tibioticaresis­tentie van het Ministerie van VWS verschenen twee artikelen over het ABR Zorgnetwerk in Zuidwest Nederland.
> lees verder

Hulp gevraagd bij maken risicoprofiel

9 maart 2018 - Op dit moment zoeken we nog verschillende professionals (o.a. huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie) die willen meewerken aan het opstellen van het regionale risicoprofiel.
> lees verder

Kennis- en netwerkdag op 8 februari jl.

16 februari 2018 - Op donderdag 8 februari jl. vond de eerste kennis- en netwerkdag van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland plaats in het Postillion Hotel in Dordrecht.
> lees verder

1 21 22 23 24

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam