PARCA studie van start in Rotterdam

Geplaatst op: 15 juni 2018

Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos zijn dit jaar van start gegaan met de PARCA studie. Deze studie is erop gericht een zorgvuldiger antibioticagebruik te stimuleren in Rotterdam door de communicatie tussen huisartsen en patiënten met een migrantenachtergrond te verbeteren.

Vergeleken met het buitenland schrijven huisartsen in Nederland relatief weinig antibiotica voor en ook de antibioticaresistentie ligt hier relatief laag. Desondanks komt het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen geregeld voor, met name voor luchtweginfecties. Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben samen met Pharos de PARCA studie opgezet (Prescription of Antibiotics in Primary Care: a focus on immigrant communities in Rotterdam) om het aantal onjuist voorgeschreven antibiotica in Rotterdam terug te brengen. De focus ligt op patiënten met een migrantenachtergrond en op lage SES wijken.

Waarom een focus op niet-westerse migranten?

Onderzoek heeft aangetoond dat eerste generatie niet-westerse migranten vaker antibiotica krijgen voorgeschreven dan autochtone Nederlanders. Dit kan veroorzaakt worden door culturele verschillen en andere zorggewoonten in het herkomstland van de migrant. Verder is het aannemelijk dat antibioticaresistentie hoger is onder niet-westerse migranten, doordat ze bijvoorbeeld vaker reizen of een behandeling ondergaan in het buitenland.

Taalproblemen, tegenstrijdige verwachtingen en miscommunicatie tussen de migrantenpatiënt en huisarts kunnen ertoe leiden dat de huisarts druk voelt en antibiotica voorschrijft terwijl dat misschien niet nodig is. De PARCA studie wil zich daarom primair richten op het verbeteren van de communicatie tussen huisarts en patiënt door het aanbieden van trainingen aan huisartsen en voorlichtingsessies aan migrantenpatiënten.

De studie bestaat uit drie onderdelen:

1. Het opstellen van Rotterdamse wijkprofielen, waarin antibiotica-voorschrijfgedrag van huisartsen wordt gerelateerd aan demografische en andere kenmerken van de wijk;

2. Het uitvoeren van een kwalitatieve studie die bestaat uit:

  • groepsgesprekken met migranten over kennis/attitude t.a.v. antibiotica(resistentie), therapietrouw en ervaringen met de huisarts;
  • interviews met huisartsen en apothekers over ervaren druk/vraag van patiënten om antibiotica en ervaren barrières voor terughoudend voorschrijfgedrag.

3. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren (middels een RCT) van een op maat gemaakte interventie voor huisartsen en hun patiënten gericht op vermindering van het onjuist voorschrijven van antibiotica. De interventie zal bestaan uit een training voor huisartsen in cultuursensitief communiceren met migrantenpatiënten, en voorlichtingssessies voor migrantengroepen over infectieziekten en antibioticagebruik.

De verwachting is dat een verbeterde communicatie tussen huisartsen en migrantenpatiënten zorgt voor het minder vaak onjuist voorschrijven van antibiotica en, uiteindelijk, tot een vermindering van antibioticaresistentie.

De PARCA studie wordt gefinancierd door ZonMw en loopt nog tot 2022.

We zoeken huisartsen en apothekers die deel willen nemen aan de PARCA studie!

Ben je geïnteresseerd in deze studie of wil je deelnemen aan de interviews of de training over cultuursensitief communiceren? Neem dan contact op met de promovendus van dit project, Dominique Lescure (e-mail: dla.lescure@rotterdam.nl; Telefoon 06-18 29 33 49).

 

 

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam