Poster HUM op ECCMID

Geplaatst op: 22 juli 2021

Van 9 tot 12 juli 2021 heeft de 31ste editie van het ‘European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases’ (ECCMID) plaatsgevonden. Dit is een groot congres op het gebied van infectieziekten. En de poster van het HUM (Handen uit de Mouwen) is daar gepresenteerd!

Het programma Handen uit de Mouwen (HUM)  is in 2014 opgezet binnen de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). HUM heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben alle Raden van Bestuur, de besturen van de medische staven en de verpleegkundige adviesraad, van de participerende instellingen, ingestemd met het programma. 

Onderzoeker en promovenda Manon van dijk heeft deze poster gemaakt naar aanleiding van haar onderzoek naar handhygiëne observaties in de operatiekamers.

Lees meer informatie in de poster!

Naast deze poster is ook een andere poster gepubliceerd van het project MAIL en onderzoeker Anneloes van Veen, zie het artikel.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam