Praatplaat Infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 13 april 2022

Onze collega’s van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht hebben een praatplaat ontwikkeld over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg. In de gehandicaptenzorg is het risico op verspreiding van micro-organismen groot, door de vele contactmomenten, diversiteit van de doelgroep en de aard van de zorgverlening. Daarom is het des te belangrijk dat er aandacht is voor infectiepreventie in deze sector. In de praatplaat zijn de risico’s in de gehandicaptenzorg, 5 pijlers van infectiepreventie en de organisatie van infectiepreventie in Nederland duidelijk en creatief weergegeven. Bekijk de praatplaat hieronder:

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam