Proefschrift risicofactoren voor en overdracht van zorggerelateerde ziekteverwekkers

Geplaatst op: 9 oktober 2018

Op donderdag 30 oktober 2018 a.s. zal de openbare verdediging van het proefschrift van Anne Voor in ’t Holt plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam. Een zeer relevant onderzoek in het kader van de antibioticaresistentie. Daarom in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van dit proefschrift.

Korte samenvatting proefschrift:

Overdracht van ziekmakende bacteriën in zorginstellingen kan niet volledig worden voorkomen. Steeds meer van deze ziekmakende bacteriën zijn ook nog eens ongevoelig tegen veelgebruikte antibiotica. Daarom bemoeilijkt het hebben van een infectie met een dergelijke bacterie adequate behandeling of maakt deze zelfs onmogelijk, patiënten moeten worden opgenomen in isolatie en patiënten hebben mogelijk een slechtere prognose. Dit zijn de redenen waarom alle zorginstellingen een structuur moeten hebben om dit vroegtijdig te ontdekken en de juiste maatregelen moeten nemen om voortgaande overdracht te stoppen.

Het proefschrift van epidemioloog A.F. Voor in ’t holt, werkzaam op de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Unit Infectiepreventie, bestaat uit verschillende studies over het identificeren en beschrijven van risicofactoren, bronnen, en het detecteren van overdracht van deze zogenoemde zorggerelateerde ziekteverwekkers. Het eerste deel omvat samenvattingen van uitbraken wereldwijd, welke cruciaal zijn om de juiste preventiemaatregelen uit te voeren. De factor met een hoog risico op overdracht met zorggerelateerde ziekteverwekkers was het gebruik van diverse soorten antibiotica. Dit laat zien dat zorgverleners zich moeten inzetten om antibiotica alleen te gebruiken als het daadwerkelijk nodig is. De omgevingsbron welke het meest werd gerapporteerd was de wasbak.

In het tweede deel van haar proefschrift beschrijft ze allereerst een grote uitbraak veroorzaakt door een resistente Pseudomonas aeruginosa bacterie. Deze studie liet ook weer zien dat het gebruik van antibiotica zo mogelijk verminderd moet worden, maar ook dat een gastroscopie kan worden gezien als een hoog-risico procedure bij patiënten bij wie andere risicofactoren ook aanwezig zijn. Als tweede beschrijft ze een landelijke studie naar besmettingen van scopen gebruikt voor het bekijken van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier. Wereldwijd zijn er uitbraken met resistente bacteriën gerapporteerd waarbij deze scoop de bron was. Met de huidige studie vonden wij dat in Nederland 22% van deze scopen gecontamineerd waren, waarvan 15% met bacteriën die in de darm voorkomen.

In het laatste deel van dit proefschrift wordt de toentertijd veelbelovende typeertechniek Raman spectroscopie bestudeerd. Helaas is de Raman techniek nu niet meer op de markt. Typeren is nodig om verwantschap tussen bacteriën te bepalen zodat nagegaan kan worden of meerdere patiënten met eenzelfde bacterie besmet zijn. Dit is daarom een belangrijkonderdeel van infectiepreventie. A.F. Voor in ’t holt stelde vast dat bij sommige bacteriën het routinematig inzetten van Raman spectroscopie mogelijk kolonisaties en infecties bij patiënten kon voorkomen, en bij andere bacteriën het inzetten van typeertechnieken niet altijd zinvol was.

 

Aanvullende gegevens:

Titel proefschrift EN: Risk factors and Transmission of Healthcare-Related Pathogens

Titel proefschrift NL: Risicofactoren voor en overdracht van zorggerelateerde ziekteverwekkers

Auteur: Anne F. Voor in ’t holt

Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Unit Infectiepreventie

Wilt u een digitale versie van het proefschrift ontvangen? Stuur Anne dan een mail op: a.voorintholt@erasmusmc.nl

Promotor: Prof. dr. Margreet C. Vos

Copromotor: Dr. Juliëtte A. Severin

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam