Project MAIL in de landelijke schijnwerpers

Geplaatst op: 11 februari 2020

Recent is een artikel over ons project uniformeren van patiëntinformatie over BRMO’s opgenomen op de website van de gezamenlijke zorgnetwerken. Uniek aan de aanpak van dit project is dat de input van de patiënten zelf het uitgangspunt is. En ander speerpunt is dat de informatie die wordt opgeleverd begrijpelijk is voor mensen met laaggeletterdheid. Lees hier het volledige artikel.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam